YDELSER

YDELSER TIL BORGEREN

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i alle de ydelser, der gives til den enkelte borger.

Ydelserne gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter, som hverdagen består af i Gentofte Håndarbejdsværksted. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad gangen.

Udgangspunktet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem socialt samvær og aktiviteter.

Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

BORGERENS BEHOV

Gentofte Håndarbejdsværksted tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer og indsatsen bliver tilrettelagt i et team omkring borgeren for at sikre en høj faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation.

Der samarbejdes med borgerens netværk og med andre faggrupper. I de værkstedsfaglige og sociale aktiviteter er der fokus på at styrke borgerens:

  • Personlige udvikling gennem en ressourceorienteret indsats
  • Selvstændighed gennem udvikling af den enkeltes arbejdsfelt og arbejdsidentitet.
  • Indflydelse på eget arbejdsliv gennem demokratiske processer og fora.
  • Netværk ved, at den enkelte oplever at tilhøre et arbejdsfællesskab, hvor der er samhørighed og hvor alle er værdifulde og bidragende

Læs mere i Ydelsesbeskrivelse Gentofte Håndarbejdsværksted Social og Handicap 2021