MÅLGRUPPE

VÆRKSTEDETS MÅLGRUPPE

Gentofte Håndarbejdsværksteds målgruppe er borgere der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller psykisk sygdom, har behov for støtte, vejledning og i enkelte tilfælde fysisk og praktisk støtte og hjælp tilselvstændigt, at udføre arbejdsopgaver inden for håndværk, service ellermontage samt indgå i arbejdsfællesskaber.

Tilbuddet henvender sig til borgere der er fyldt 18 år.

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

FORUDSÆTNINGER

Den enkelte borger skal have et ønske om at lære og udvikle håndværksfaglige færdigheder eller andre kompetencer til brug for løsning af arbejdsopgaver samt til at indgå i de relaterede arbejdsrelationer.

Den enkelte skal kunne modtage visuel eller verbal instruktion og efterfølgende selvstændigt løse en afgrænset opgave.

Det er en forudsætning, at borgeren fortrinsvis kan færdes alene på værkstedet og med støtte og vejledning er selvhjulpen omkring det fysiske og praktiske og kun i enkelte situationer behøver fysisk hjælp.