HISTORIE OG MÅLSÆTNING

FORMÅL OG MÅLSÆTNING

Hos GHV, Gentofte Håndarbejdsværksted, bygger vores værdigrundlag på grundtanken om, at den enkelte oplever sig værdifuld når han/hun får mulighed for at yde en arbejdsindsats og være en del af et arbejdsfællesskab.

Dermed øges muligheden for en meningsfuld dagligdag og bedre livskvalitet.

Tanken er ligeledes, at alle har ressourcer de kan bidrage positivt med til arbejdsfællesskabet. Se vores forskellige værksteder her.

GHV
Medieværksted 4 - Gentofte Håndarbejdsværksted

DE OVERORDNEDE MÅL HOS GHV ER AT;

  • Tilbyde oplæring og beskæftigelse af høj kvalitet i et trygt og udviklende arbejdsfællesskab.
  • Opøve, udvikle og vedligeholde den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer.
  • Støtte og styrke værkstedsmedarbejdergruppen i at danne sociale netværk og relationer.