BESTYRELSEN

SAMMENSÆTNING

Gentofte Håndarbejdsværksteds overordnede bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem er udpeget af Gentofte Kommune.

Foruden bestyrelsen vælges en repræsentant blandt det faste personale. Leder deltager som referent.

Repræsentanter fra brugerbestyrelsen deltager ved et møde årligt.

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

BESTYRELSEN

Formand: Lisbeth Jensen

Næstformand: Lene Hald

Medlemmer: Jakob Vilner, Mikala Philip Bjerg, Jens Christian Pedersen

Personalerepræsentant: Lise Vægter Falkenberg