Produkter hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Kunder

INFORMATION TIL KUNDER

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

HVEM ARBEJDER VI FOR?

Vi arbejder typisk for mindre virksomheder, der skal have udført et stykke arbejde i begrænset omfang eller oplag.

Men også for foreninger og institutioner, der sætter pris på vores dedikation og grundige håndværk.

Det har f.eks. drejet sig om produktion af  årsskrifter til foreninger, årsplaner til børnehaver og syning af forskellige ting.

HVORFOR SKAL I BRUGE OS?

På grund af vores medarbejderes nedsatte funktionsevne arbejder vi ikke så hurtigt. Men vi kan konkurrere på både prisen og kvaliteten af vores arbejde.

Når din virksomhed samarbejder med os, er I samtidig med til at støtte et socialt projekt, der giver utroligt meget igen til de involverede medarbejdere.

I får altså både godt arbejde og gør noget godt for samfundet.

Nøgleringe lavet på Gentofte Håndarbejdsværksted

BILLEDER AF PRODUKTER

GHV
Puder lavet på Gentofte Håndarbejdsværksted
Nøgleringe lavet på Gentofte Håndarbejdsværksted
Æsker lavet på Gentofte Håndarbejdsværksted
Halstørklæder lavet på Gentofte Håndarbejdsværksted

YDERLIGERE INFORMATION


Garnnøgler - Gentofte Håndarbejdsværksted

Kontakt

KONTAKT GENTOFTE HÅNDARBEJDSVÆRKSTED

KONTAKTINFO

Gentofte Håndarbejdsværksted
Teglgårdsvej 21 A
2920 Charlottenlund

Tlf.: 39 64 29 33
Leder mobil: 29 13 42 48

Mail: ghv@gentofte.dk

Åbningstider

Mandag  til fredag : 8.30 – 15.00

SEND EN BESKED


  Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted

  Myndigheder

  INFORMATION TIL MYNDIGHEDER

  VISITATION

  Pladserne på Gentofte Håndarbejdsværksted visiteres af Gentofte kommune ved henvendelse til leder på leef@gentofte.dk eller tlf. 29134248

  Gentofte Håndarbejdsværksted tilbyder beskyttet beskæftigelse til 31 borgere fordelt på 5 mindre værksteder.

  Det er et “lille” værksted og derfor meget overskueligt og trygt. Alle har kendskab til hinanden og der er fokus på at skabe gode sociale relationer og et godt arbejdsmiljø.

  Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
  Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

  VÆRKSTED OG PERSONALE

  Værkstedet er velegnet til borgere med behov for overskuelige rammer. Da vi ikke er så mange på værkstedet møder borgeren dagligt de samme faste personaler og borgere, hvilket giver trygge og genkendelige relationer relationer. De fysiske rammer med flere mindre rum giver mulighed for, at lave arbejdspladser, hvor der tages hensyn til den enkeltes trivsel i forhold til f.eks. social kontakt, indtryk og forstyrrelser.

  Personalet har, udover viden om psykisk funktionsnedsættelse, oparbejdet viden og kendskab til forskellige udviklingsforstyrrelser i tilknytning til f.eks. autisme og ADHD samt psykiatriske diagnoser. Denne viden anvendes i tilrettelæggelsen af pædagogiske metoder, med henblik på individuel støtte og vejledning til borgeren.

  DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

  Den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde tager afsæt i den enkeltes ressourcer og en positiv anerkendende tilgang. Der er fokus på den enkeltes udvikling og indflydelse på eget arbejdsliv.

  • Succesoplevelser med udgangspunkt i den enkeltes nærmeste udviklingszone.
  • Individuelt tilrettelagte arbejdsopgaver, der både kan løses selvstændigt og i samarbejde med andre borgere.
  • Afvekslende og indholdsrige og meningsfyldte arbejdsopgaver, der giver positiv arbejdsidentitet.
  • Vedligeholdelse og udvikling af forskellige færdigheder og kompetencer, både håndværksfagligt, socialt og personligt.
  • Oplevelsen af arbejdsprocessen fra start til slut, herunder samarbejdet med kunder.

  Medieværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
  Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

  PRAKTIK OG INFORMATION

  Værkstedet tilbyder gerne kortere eller længere praktikperioder, med henblik på afklaring af den enkeltes ønsker og muligheder for beskæftigelsestilbud.

  For yderligere information kontaktes leder
  Lene Egekær på tlf: 29 13 42 48
  eller mail: leef@gentofte.dk.


  Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

  Beskæftigelse på særlige vilkår

  INFORMATION TIL BORGERE

  Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

  MEDARBEJDER

  Når du starter i beskæftigelse på særlige vilkår på Gentofte Håndarbejdsværksted, bliver du tilknyttet et af de fem værksteder. Her bliver du oplært i håndværket og de arbejdsopgaver der er.

  Personalet på dit værksted er din kontaktperson og i laver sammen din indsatsplan.

  I indsatsplanen står ønsker og mål for det, du gerne vil arbejde med. Det er ud fra den I sammen planlægger og tilrettelægger det daglige arbejde.

  DEN GODE ARBEJDSPLADS

  Når man arbejder på en arbejdsplads, som Gentofte Håndarbejdsværksted, er arbejdsfællesskabet vigtigt. Selvom det er en lille arbejdsplads, hvor vi kender hinanden, er vi også forskellige personer.

  Vi vil gerne have en god arbejdsplads, hvor  alle er glade for, at arbejde. Derfor har brugerbestyrelsen lavet en politik for Den gode arbejdsplads.

  Klik på link og læs nærmere om retningslinjerne: Den gode arbejdsplads

  Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
  Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

  INDSATSPLANER

  Når du er i beskæftigelse på særlige vilkår, laver GHV en indsatsplan for dig hvert år. I planen skal der stå, hvilke ønsker og mål du har for dit arbejdsliv, hvordan personalet kan støtte dig i at få opfyldt målene og hvilken hjælp du eventuelt har brug for. Indsatsplanen laves i samarbejde med kontaktpersonerne og sendes efterfølgende til din sagsbehandler.

  Det er ikke et krav at du skal deltage i udarbejdelsen. Men det opfordrer vi til, da det er den bedste måde du kan få indflydelse på eget arbejdsliv.

  Det er vigtigt at der er fokus på målene løbende. Det sikrer vi ved at afholde feedbacksamtaler hver anden måned. Her taler vi om hvordan det går og om det er den rigtige støtte vi giver. På den måde kan vi hele tiden tilpasse både opgaver, praksis og støtte i forhold til mål og trivsel.


  gentofte beskyttet værksted

  Værksteder

  HÅNDARBEJDSVÆRKSTEDER

  Værkstederne

  Hos Gentofte beskyttet værksted arbejdes der med forskellige former for produktion og service.

  Gældende for alle værkstederne er, at der tilbydes oplæring, i de færdigheder det kræver at indgå i en produktion på en arbejdsplads.

  Der er fokus på, at medarbejderen udvikler kompetencer til, at indgå i arbejdsfællesskabet og kende den gældende arbejdskultur. Derfor er samarbejde, sidemandsoplæring, socialt samvær og den enkeltes bidrag af egne ressourcer vigtigt i det daglige på værkstedet.

  Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted
  Medieværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

  Arbejdsopgaver

  På alle værksteder arbejdes der med;

  • fagets håndværk og teknikker
  • vedholdenhed og koncentration i opgaveløsningen
  • kvalitet i produkter
  • struktur og arbejdsgange
  • regler i arbejdsfællesskabet
  • samarbejde

  Klik ind på de enkelte værksteder og se, hvad vi laver hos Gentofte beskyttet værksted.