Nyheder hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Nyheder

NYHEDER

Produkter hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Butikken er åben

Vi er i fuld gang med arbejdet og har igen åbnet vores udendørs- og indendørsbutik. Kom og se de…

Læs mere


Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

Studerende

STUDERENDE

STUDERENDE I PRAKTIK

Værkstedet tilbyder praktik til pædagogstuderende i 1. praktik samt studerende fra PAU.

Nedenstående link indeholder en praktikstedsbekrivelse, hvor du kan læse om, hvordan du kan arbejde med de forskellige mål fra uddannelsen.

Praktikbeskrivelse Gentofte Håndarbejdsværksted

Medieværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Bestyrelsen

BESTYRELSEN

SAMMENSÆTNING

Gentofte Håndarbejdsværksteds overordnede bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem er udpeget af Gentofte Kommune.

Foruden bestyrelsen vælges en repræsentant blandt det faste personale. Leder deltager som referent.

Repræsentanter fra brugerbestyrelsen deltager ved et møde årligt.

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

BESTYRELSEN

Formand: Lisbeth Jensen

Næstformand: Lene Hald

Medlemmer: Jakob Vilner, Mikala Philip Bjerg, Jens Christian Pedersen

Personalerepræsentant: Lise Vægter Falkenberg


Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Personale

PERSONALE

LEDER

Lene Egekær Fredriksen

Mail: leef@gentofte.dk
Mobil: 29 13 42 48
Telefon: 39 64 29 33 lok. 1

TEKSTILVÆRKSTED

Lise Vægter Falkenberg

Værkstedsassistent & designer
Bestyrelsesrepræsentant
Telefon: 39 64 29 33 lok. 3

PROJEKTVÆRKSTED

Jette Hanson

Pædag og Arbejdsmiljørepræsentant
Telefon: 39 64 29 33 lok. 2

KØKKENVÆRKSTED

Signe Merkelsen

Værkstedsassistent
Telefon: 39 64 29 33 lok. 4

BOGBINDERI

Tinne Borgland

Pædagog
Telefon: 39 64 29 33 lok. 2

MEDIEVÆRKSTED

Line Wolfgang Vestergaard

Værkstedsassistent
Telefon: 39 64 29 33 lok. 3


GHV

Historie og målsætning

HISTORIE OG MÅLSÆTNING

FORMÅL OG MÅLSÆTNING

Hos GHV, Gentofte Håndarbejdsværksted, bygger vores værdigrundlag på grundtanken om, at den enkelte oplever sig værdifuld når han/hun får mulighed for at yde en arbejdsindsats og være en del af et arbejdsfællesskab.

Dermed øges muligheden for en meningsfuld dagligdag og bedre livskvalitet.

Tanken er ligeledes, at alle har ressourcer de kan bidrage positivt med til arbejdsfællesskabet. Se vores forskellige værksteder her.

GHV
Medieværksted 4 - Gentofte Håndarbejdsværksted

DE OVERORDNEDE MÅL HOS GHV ER AT;

  • Tilbyde oplæring og beskæftigelse af høj kvalitet i et trygt og udviklende arbejdsfællesskab.
  • Opøve, udvikle og vedligeholde den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer.
  • Støtte og styrke værkstedsmedarbejdergruppen i at danne sociale netværk og relationer.