Garnnøgler - Gentofte Håndarbejdsværksted

Brugerbetaling

BRUGERBETALING

Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

BRUGERBETALING

Gentofte Håndarbejdsværksted tilbyder forskellige serviceydelser, hvor der er brugerbetaling.

Den generelle målsætning er at prisniveauet skal forsøgt holdes så lavt som muligt.

Det er ligeledes den enkelte bruger der vælger om de vil gøre brug af disse.

FROKOST

Det er muligt at købe frokost, frugt og drikkevarer i værkstedets kantine. Der er fuld brugerbetaling på dette.

Ligeledes er der fuld brugerbetaling for mad og drikke ved sociale arrangementer uden for den normale arbejdstid.

REJSER

Ferieture / studieture af flere dages varighed er med fuld brugerbetaling.

Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Medieværksted 4 - Gentofte Håndarbejdsværksted

ARRANGEMENTER

Værkstedet arrangerer årligt julefrokost og sommerudflugt. Der er ingen betaling på disse arrangementer.

Fester og lign. sociale arrangementer udenfor den normale åbningstid, vil der være brugebetaling på.

EKSKURSIONER

Ved ekskursioner med fagligt indhold dækkes transport, entre og lign. udgifter af værkstedet.


Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Traditioner

ARRANGEMENTER OG TRADITIONER

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted

TRADITIONER

På Gentofte Håndarbejdsværksted er vi glade for at arbejde men vi syntes også det er vigtigt, at lave noget festligt sammen.

Det gør vi f.eks. til værkstedets årlige julefrokost og sommerfest som er faste traditioner. Derudover holder værkstedet et par arrangementer i løbet af året.

Det er forskelligt, hvad vi laver men kan være filmaften, spilleaften eller lignende.

ARRANGEMENTER

Værkstedet har en årlig fælles udflugt, hvor vi tager ud og oplever noget inspirerende og nyder en dejlig frokost sammen.

Julecafeen som afholdes den sidste  torsdag i november er en ny tradition. Her inviteres kunder, pårørende og andre til en hyggelig eftermiddag og åbning af julesalget.

Jubilæer og runde fødselsdage er vigtige at fejre, så det gør vi med f.eks. receptioner eller hygge til vores fælles frokost.

Brugerbestyrelsen har lavet en politik for fester og arrangementer, så vi sikrer at alle kan deltage og får indflydelse på det.Du kan læse mere om politik for fester og arrangementer her: Politik for fester og arrangementer

Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Brugerråd og indflydelse

BRUGERRÅD OG INDFLYDELSE

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

INDFLYDELSE OG SAMARBEJDE

På Værkstedet er det vigtigt med  indflydelse og samarbejde for at skabe en god arbejdsplads for alle.

Mulighederne for at få indflydelse som medarbejder er;

  • i udarbejdelsen af målene i din indsatsplan.
  • ved at indgå i tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver.
  • deltagelse i de samtaler der er på de enkelte værksteder.
  • deltagelse i fællesmøder og forskellige udvalg.
  • ved at kontakte brugerbestyrelsenrådet

BRUGERRÅD

På Gentofte Håndarbejdsværksted vælges der et brugerråd for 2 år. Brugerrådets overordnede opgave er at sikre;

  • medarbejderne indflydelse på værkstedet.
  • at viden og informationer er tilgængelige for alle.

Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

FOKUSPUNKTER

Brugerrådet har fokus på 3 overordnede emner;

  • Fælles trivsel – Arbejdsmiljø.
  • Det vi laver sammen – Aktiviteter, arbejdsopgaver og sociale arrangementer.
  • De fysiske rammer– Indretning og fysisk arbejdsmiljø.

Inden hvert møde besøger en repræsentant fra rådet de forskellige værksteder og indsamler emner til mødet. På værkstedet er der en plakat, hvor der kan skrives emner og ideer på. Der laves referat efter mødet med billeder. referatet hænges op på de forskellige værksteder.

BRUGERRÅDETS MEDLEMMER

Formand
Alexander (Projekt- og montageværksted)

Medlemmer
Mette (Projekt- og montageværksted)
Aimann (Medieværksted)
Christina Andreasen (Køkken)
Mads Vedel (Bogbinderi)
Anne (Køkken)

Personalerepræsentant
Tinne Borgland

Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Beskyttet beskæftigelse

Arbejde på værkstederne

ARBEJDE I BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Beskyttet beskæftigelse

DAGENS GANG

Sådan ser en typisk dag ud, når man arbejder hos Gentofte Håndarbejdsværksted.

Kl. 8.30- 9.00 møder værkstedsmedarbejderne ind. Der er mulighed for at starte dagen i kantinen med snak over en kop kaffe eller te. Herefter arbejdes der på værkstederne. 
Kl. 11.30 Holdes der frokost.
Kl. 12.15 Arbejdes der igen på værkstederne.
Kl. 13.45-14.15 Holdes kaffepause.
Kl. 14.45 Pakker vi sammen og gør klar til at gå hjem.
Kl. 15.00 Lukkes værkstedet.

Se oversigt over værkstederne her.

MEDARBEJDERHÅNDBOG I BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Brugerbestyrelsen på Gentofte Håndarbejdsværksted har lavet en medarbejderhåndbog, med de ting der kan være praktiske, at vide om at arbejde her: Medarbejderhåndbog.

Medieværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Medieværksted - Gentofte Håndarbejdsværksted

Beskæftigelse på særlige vilkår

INFORMATION TIL BORGERE

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

MEDARBEJDER

Når du starter i beskæftigelse på særlige vilkår på Gentofte Håndarbejdsværksted, bliver du tilknyttet et af de fem værksteder. Her bliver du oplært i håndværket og de arbejdsopgaver der er.

Personalet på dit værksted er din kontaktperson og i laver sammen din indsatsplan.

I indsatsplanen står ønsker og mål for det, du gerne vil arbejde med. Det er ud fra den I sammen planlægger og tilrettelægger det daglige arbejde.

DEN GODE ARBEJDSPLADS

Når man arbejder på en arbejdsplads, som Gentofte Håndarbejdsværksted, er arbejdsfællesskabet vigtigt. Selvom det er en lille arbejdsplads, hvor vi kender hinanden, er vi også forskellige personer.

Vi vil gerne have en god arbejdsplads, hvor  alle er glade for, at arbejde. Derfor har brugerbestyrelsen lavet en politik for Den gode arbejdsplads.

Klik på link og læs nærmere om retningslinjerne: Den gode arbejdsplads

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

INDSATSPLANER

Når du er i beskæftigelse på særlige vilkår, laver GHV en indsatsplan for dig hvert år. I planen skal der stå, hvilke ønsker og mål du har for dit arbejdsliv, hvordan personalet kan støtte dig i at få opfyldt målene og hvilken hjælp du eventuelt har brug for. Indsatsplanen laves i samarbejde med kontaktpersonerne og sendes efterfølgende til din sagsbehandler.

Det er ikke et krav at du skal deltage i udarbejdelsen. Men det opfordrer vi til, da det er den bedste måde du kan få indflydelse på eget arbejdsliv.

Det er vigtigt at der er fokus på målene løbende. Det sikrer vi ved at afholde feedbacksamtaler hver anden måned. Her taler vi om hvordan det går og om det er den rigtige støtte vi giver. På den måde kan vi hele tiden tilpasse både opgaver, praksis og støtte i forhold til mål og trivsel.