HÅNDARBEJDSVÆRKSTEDER

Værkstederne

Hos Gentofte beskyttet værksted arbejdes der med forskellige former for produktion og service.

Gældende for alle værkstederne er, at der tilbydes oplæring, i de færdigheder det kræver at indgå i en produktion på en arbejdsplads.

Der er fokus på, at medarbejderen udvikler kompetencer til, at indgå i arbejdsfællesskabet og kende den gældende arbejdskultur. Derfor er samarbejde, sidemandsoplæring, socialt samvær og den enkeltes bidrag af egne ressourcer vigtigt i det daglige på værkstedet.

Bogbinderi hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Medieværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

Arbejdsopgaver

På alle værksteder arbejdes der med;

  • fagets håndværk og teknikker
  • vedholdenhed og koncentration i opgaveløsningen
  • kvalitet i produkter
  • struktur og arbejdsgange
  • regler i arbejdsfællesskabet
  • samarbejde

Klik ind på de enkelte værksteder og se, hvad vi laver hos Gentofte beskyttet værksted.