BRUGERRÅD OG INDFLYDELSE

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

INDFLYDELSE OG SAMARBEJDE

På Værkstedet er det vigtigt med  indflydelse og samarbejde for at skabe en god arbejdsplads for alle.

Mulighederne for at få indflydelse som medarbejder er;

  • i udarbejdelsen af målene i din indsatsplan.
  • ved at indgå i tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver.
  • deltagelse i de samtaler der er på de enkelte værksteder.
  • deltagelse i fællesmøder og forskellige udvalg.
  • ved at kontakte brugerbestyrelsenrådet

BRUGERRÅD

På Gentofte Håndarbejdsværksted vælges der et brugerråd for 2 år. Brugerrådets overordnede opgave er at sikre;

  • medarbejderne indflydelse på værkstedet.
  • at viden og informationer er tilgængelige for alle.
Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Køkkenværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

FOKUSPUNKTER

Brugerrådet har fokus på 3 overordnede emner;

  • Fælles trivsel – Arbejdsmiljø.
  • Det vi laver sammen – Aktiviteter, arbejdsopgaver og sociale arrangementer.
  • De fysiske rammer– Indretning og fysisk arbejdsmiljø.

Inden hvert møde besøger en repræsentant fra rådet de forskellige værksteder og indsamler emner til mødet. På værkstedet er der en plakat, hvor der kan skrives emner og ideer på. Der laves referat efter mødet med billeder. referatet hænges op på de forskellige værksteder.

BRUGERRÅDETS MEDLEMMER

Formand
Alexander (Projekt- og montageværksted)

Medlemmer
Mette (Projekt- og montageværksted)
Aimann (Medieværksted)
Christina Andreasen (Køkken)
Mads Vedel (Bogbinderi)
Anne (Køkken)

Personalerepræsentant
Tinne Borgland

Tekstil og Designværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted