INFORMATION TIL BORGERE

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

MEDARBEJDER

Når du starter i beskæftigelse på særlige vilkår på Gentofte Håndarbejdsværksted, bliver du tilknyttet et af de fem værksteder. Her bliver du oplært i håndværket og de arbejdsopgaver der er.

Personalet på dit værksted er din kontaktperson og i laver sammen din indsatsplan.

I indsatsplanen står ønsker og mål for det, du gerne vil arbejde med. Det er ud fra den I sammen planlægger og tilrettelægger det daglige arbejde.

DEN GODE ARBEJDSPLADS

Når man arbejder på en arbejdsplads, som Gentofte Håndarbejdsværksted, er arbejdsfællesskabet vigtigt. Selvom det er en lille arbejdsplads, hvor vi kender hinanden, er vi også forskellige personer.

Vi vil gerne have en god arbejdsplads, hvor  alle er glade for, at arbejde. Derfor har brugerbestyrelsen lavet en politik for Den gode arbejdsplads.

Klik på link og læs nærmere om retningslinjerne: Den gode arbejdsplads

Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted
Projekt og montageværksted hos Gentofte Håndarbejdsværksted

INDSATSPLANER

Når du er i beskæftigelse på særlige vilkår, laver GHV en indsatsplan for dig hvert år. I planen skal der stå, hvilke ønsker og mål du har for dit arbejdsliv, hvordan personalet kan støtte dig i at få opfyldt målene og hvilken hjælp du eventuelt har brug for. Indsatsplanen laves i samarbejde med kontaktpersonerne og sendes efterfølgende til din sagsbehandler.

Det er ikke et krav at du skal deltage i udarbejdelsen. Men det opfordrer vi til, da det er den bedste måde du kan få indflydelse på eget arbejdsliv.

Det er vigtigt at der er fokus på målene løbende. Det sikrer vi ved at afholde feedbacksamtaler hver anden måned. Her taler vi om hvordan det går og om det er den rigtige støtte vi giver. På den måde kan vi hele tiden tilpasse både opgaver, praksis og støtte i forhold til mål og trivsel.