Værkstederne

På de enkelte værksteder arbejdes der med forskellige former for produktion og service.
Gældende for alle værkstederne er, at der  tilbydes oplæring, i de færdigheder det kræver at indgå i en produktion på en arbejdsplads.
Der er fokus på, at medarbejderen udvikler kompetencer til, at indgå i arbejdsfællesskabet og kende den gældende arbejdskultur.
Derfor er samarbejde, sidemandsoplæring, socialt samvær og den enkeltes bidrag af egne ressourcer vigtigt i det daglige på værkstedet.

På alle værksteder arbejdes der med;

– fagets håndværk og teknikker
– vedholdenhed og koncentration i opgaveløsningen
– kvalitet i produkter
– struktur og arbejdsgange
– regler i arbejdsfællesskabet
– samarbejde

Klik ind på de enkelte værksteder og se, hvad vi laver.
 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk