Visitation

Pladserne på Gentofte Håndarbejdsværksted visiteres af Gentofte kommune.

Gentofte Håndarbejdsværksted tilbyder beskyttet beskæftigelse til 31 borgere fordelt på 5 mindre værksteder. Det er et ¨lille¨ værksted og derfor meget overskueligt og trygt. Alle har kendskab til hinanden og der er fokus på at skabe gode sociale relationer og et godt arbejdsmiljø.

Værkstedet er velegnet til borgere som udover det psykiske handicap har en psykisk skrøbelighed. De fysiske rammer med flere mindre rum giver mulighed for at skærme borgere, der har behov for dette, mod for mange indtryk og forstyrrelser. Ligeledes er det muligt, at arbejde på flere forskellige værksteder for at sikre udfordring og udvikling.

Personalet har, udover viden om psykisk udviklingshæmmede, oparbejdet viden og kendskab til forskellige udviklingsforstyrrelser i tilknytning til f.eks. autisme og ADHD samt psykiatriske diagnoser. Denne viden anvendes i tilrettelæggelsen af pædagogiske metoder, med henblik på individuel støtte og vejledning til borgeren.

Den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde tager afsæt i den enkeltes ressourcer og en positiv anerkendende tilgang. Der er fokus på den enkeltes udvikling og indflydelse på eget arbejdsliv.

  • Succesoplevelser med udgangspunkt i den enkeltes nærmeste udviklingszone.
  • Individuelt tilrettelagte arbejdsopgaver, der kan løses selvstændigt.
  • Indholdsrige og meningsfyldte arbejdsopgaver, der giver positiv arbejdsidentitet.
  • Vedligeholdelse og udvikling af forskellige færdigheder og kompetencer, både håndværksfagligt, socialt og personligt.
  • Forskellige og afvekslende arbejdsopgaver..

Værkstedet tilbyder gerne kortere eller længere praktikperioder, med henblik på afklaring af den enkeltes ønsker og muligheder for beskæftigelsestilbud.

For yderligere information kontaktes leder Lene Egekær på tlf: 29134248 eller mail: leef@gentofte.dk.

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk