Brugerbetaling

Retningslinjer for brugerbetaling på Gentofte Håndarbejdsværksted.
Gentofte Håndarbejdsværksted tilbyder forskellige serviceydelser, hvor der er brugerbetaling.
Den generelle målsætning er at prisniveauet skal forsøgt holdes så lavt som muligt.
Det er ligeledes den enkelte bruger der vælger om de vil gøre brug af disse.

Kost
Det er muligt at købe frokost, frugt og drikkevarer i værkstedets kantine. Der er fuld brugerbetaling på dette.
Ligeledes er der fuld bruger betaling for mad og drikke ved sociale arrangementer uden for den normale arbejdstid.

Rejser
Ferieture / studieture af flere dages varighed er med fuld brugerbetaling. Brugerbetalingen skal også dække udgifter vedr. personalets deltagelse excl. løn.

Arrangementer
Værkstedet arrangerer årligt julefrokost og sommerudflugt. Der er ingen betaling på disse arrangementer.
Ekskursioner
Ved ekskursioner med fagligt indhold dækkes transport, entre og lign. udgifter af værkstedet.

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk