Ydelsesbeskrivelse

I ydelsesbeskrivelsen  kan du læse nærmere om den ydelse Gentofte Håndarbejdsværksted leverer samt eksempler på omfanget af støtte og vejledning der gives på tilbuddet.

Ydelsesbeskrivelse GHV

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk