Formål og målsætning

Gentofte Håndarbejdsværksteds værdigrundlag bygger på grundtanken om, at den enkelte oplever sig værdifuld når han/hun får mulighed for at yde en arbejdsindsats og være en del af et arbejdsfællesskab. Dermed øges muligheden for en meningsfuld dagligdag og bedre livskvalitet. Tanken er ligeledes, at alle har ressourcer de kan bidrage positivt med til arbejdsfællesskabet.

Gentofte Håndarbejdsværsteds overordnede mål er at;

  • Tilbyde oplæring og beskæftigelse af høj kvalitet i et trygt og udviklende arbejdsfællesskab.
  • Opøve, udvikle og vedligeholde den enkeltes personlige, faglige og sociale kompetencer.
  • Støtte og styrke værkstedsmedarbejdergruppen i at danne sociale netværk og relationer.

I de værkstedsfaglige og sociale aktiviteter er der fokus på;

  •  At styrke borgerens selvstændighed gennem udvikling af den enkeltes arbejdsfelt og arbejdsidentitet.
  •  At sikre borgeren indflydelse på eget arbejdsliv gennem demokratiske processer og fora.
  •  At støtte borgerens personlige udvikling gennem en ressourceorienteret indsats.
  • At styrke borgerens netværk ved, at den enkelte oplever at tilhøre et arbejdsfællesskab, hvor der er samhørighed og at alle er værdifulde og bidragende.

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk