Indsatsplaner

GHV laver en indsatsplan for dig hvert år. I planen skal der stå, hvilke ønsker og mål du har for dit arbejdsliv, hvordan personalet kan støtte dig i at få opfyldt målene og hvilken hjælp du eventuelt har brug for. Indsatsplanen laves i samarbejde med kontaktpersonerne og sendes efterfølgende til din sagsbehandler.

Det er ikke et krav at du skal deltage i udarbejdelsen men det opfordrer vi til, da det er den bedste måde du kan få indflydelse på eget arbejdsliv.

Det er vigtigt at der er fokus på målene løbende. Det sikrer vi ved at afholde feedbacksamtaler hver anden måned. Her taler vi om hvordan det går og om det er den rigtige støtte vi giver, så vi hele tiden kan tilpasse både opgaver, praksis og støtte i forhold til mål og trivsel.

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk