Pædagogik

Der arbejdes ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og differentieret tilgang til målgruppen.
Med det mener vi, at alle har noget at bidrage med.
Overordnet set, gives tilbuddet til borgerne med udgangspunkt i en
socialfaglig og (re)habiliterende forståelsesramme. Vi tager derfor afsæt i den enkeltes ønsker, styrker og nærmeste udviklingszone.

I den pædagogiske tilgang er den enkeltes empowerment og det fælles tredje, altså det at mødes om arbejdet, grundelementer for de metoder der arbejdes med.
For at sikre medarbejderen mulighed for, at arbejde så selvstændigt som muligt, er metoder til visualisering og struktur en del af dagligdagen.

Personalet tilrettelægger i samarbejde med borgeren de forskellige arbejdsopgaver for, at sikre variation, udfordring og udvikling.

For at understøtte borgerens mulighed for et så selvstændigt arbejde som muligt, anvendes metoder til visualisering og struktur.

  • Feedbacksamtaler
  • Talking mats
  • Sociale historier
  • Visuelle arbejdsinstruktioner
  • Peer to peer
  • Risikovurdering
  • KRAP
  • Low arrousel

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk