Målgruppe

Gentofte Håndarbejdsværksteds målgruppe er borgere der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne  og/eller psykisk sygdom, har behov for støtte, vejledning og i enkelte tilfælde fysisk og praktisk
støtte og hjælp tilselvstændigt, at udføre arbejdsopgaver inden for
håndværk, service ellermontage samt indgå i arbejdsfællesskaber .

Tilbuddet henvender sig til borgere der er fyldt 18 år.

Den enkelte borger skal have et ønske om at lære og udvikle
håndværksfaglige færdigheder eller andre kompetencer til brug for
løsning af arbejdsopgaver samt til at indgå i de relaterede arbejdsrelationer.
Den enkelte skal kunne modtage visuel eller verbal instruk-
tion og efterfølgende selvstændigt løse en afgrænset opgave
Det er en forudsætning, at borgeren fortrinsvis kan færdes alene på
værkstedet og med støtte og vejledning er selvhjulpen omkring det
fysiske og praktiske og kun i enkelte situationer behøver fysisk hjælp.

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk