Gentofte Håndarbejdsværksteds overordnede bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem er udpeget af Gentofte Kommune.
Foruden bestyrelsen vælges en repræsentant blandt det faste personale. Leder deltager som referent.
Repræsentanter fra brugerbestyrelsen deltager ved et  møde årligt.

Formand: Lisbeth Jensen

Næstformand: Lene Hald

Medlemmer: Jakob Vilner, Mikala Philip Bjerg, Jens Christian Pedersen

Personalerepræsentant: Lise Vægter Falkenberg

 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk