Historie

I 1962
blev værkstedet oprettet i et samarbejde mellem Gentofte Børnevenner og Håndarbejdets Fremme.
Den drivende kraft ved oprettelsen og mangeårige formand for værkstedet var fru Gertie Vandel.
Oprindeligt var formålet, at oplære psykisk handicappede piger i vævning og broderi.

I 1964
stillede Gentofte kommune bygningen på Teglgårdsvej 21A til rådighed.
Der oprettedes  endnu et værksted, denne gang for unge  mænd. Værkstedet bestod her primært af montage arbejde.
Senere udviklede værkstedet sig til, også at have guldsmedeværksted og bogbinderi.
Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse var fortsat, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, da produktivt arbejde giver ligestilling, øget selvværd og livskvalitet.  

I 2006
Gennemgik værkstedet en omfattende modernisering. Der blev på baggrund af en brugerundersøgelse lavet nye værksteder.
Det nyistandsatte værksted består i dag af et bogbinderi, montageværksted, tekstilværksted, medieværksted og køkkenværksted.

Har du lyst til at læse mere om værkstedet kan vi anbefale bogen; Den gode historie. Gentofte Håndarbejdsværksted gennem 50 år.

Bogen koster 100 kr. og  kan købes i værkstedets butik eller ved henvendelse til værkstedet.

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk