Gentofte Håndarbejdsværksteds overordnede bestyrelse består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem er udpeget af Gentofte Kommune.
Foruden bestyrelsen vælges en repræsentant blandt det faste personale. Leder deltager som referent.
Repræsentanter fra brugerbestyrelsen deltager ved et  møde årligt.

Formand
Birthe Philip

Medlemmer
Jakob Vilner
Lene Hald
Lisbeth Jensen
Torben Birkestrøm Andersen

Personalerepræsentant
Lise Vægter Falkenberg

 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk