Brugerråd

På Gentofte Håndarbejdsværksted vælges der en brugerråd for 2 år.
Brugerrådets overordnede opgave er at sikre;

  • medarbejderne indflydelse på værkstedet.
  • at viden og informationer er tilgængelige for alle.

Fokuspunkter:  Brugerrådet har fokus på 3 overordnede emner;

  • Fælles trivsel – Arbejdsmiljø.
  • Det vi laver sammen – Aktiviteter, arbejdsopgaver og sociale arrangementer.
  • De fysiske rammer– Indretning og fysisk arbejdsmiljø.

Inden hvert møde besøger en repræsentant fra rådet de forskellige værksteder og indsamler emner til mødet. På værkstedet er der en plakat, hvor der kan skrives emner og ideer på-

Der laves referat efter mødet med billeder. referatet hænges op på de forskellige værksteder.

 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk