Brugerbestyrelse

På Gentofte Håndarbejdsværksted vælges der en brugerbestyrelse for 2 år af gangen.
Brugerbestyrelsen overordnede opgave er at sikre;

  • medarbejderne indflydelse på værkstedet.
  • at viden og informationer er tilgængelige for alle.

Fokuspunkter:

Den nuværende  brugerbestyrelse har valgt at arbejde med nedenstående punkter i den seneste periode.

  • Fester,Ture og arrangementer.
  • Det gode arbejdsmiljø.

Målet har været, at få lavet nogle fælles retningslinjer til medarbejderhåndbogen.

Brugerbestyrelsen har i 2015 fokus på, at få fortalt om retningslinjerne til resten af medarbejdergruppen, så det er noget vi alle kender til og bruger i det daglige arbejde. om deres arbejde og brugerbestyrelsen bedst repræsenterer helle medarbejdergruppens interesser.

 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk