Brugerbestyrelse

På Gentofte Håndarbejdsværksted vælges der en brugerbestyrelse for 2 år.
Brugerbestyrelsen overordnede opgave er at sikre;

  • medarbejderne indflydelse på værkstedet.
  • at viden og informationer er tilgængelige for alle.

Fokuspunkter:  Brugerbestyrelsen har fokus på 3 overordnede emner;

  • Fælles trivsel – Arbejdsmiljø.
  • Det vi laver sammen – Aktiviteter, arbejdsopgaver og sociale arrangementer.
  • De fysiske rammer– Indretning og fysisk arbejdsmiljø.

Inden hvert brugerbestyrelse besøger en repræsentant fra bestyrelsen de forskellige værksteder og indsamler emner til mødet. På værkstedet er der en plakat, hvor der kan skrives emner og ideer på-

Der laves referat efter mødet med billeder. referatet hænges op på de forskellige værksteder.

 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk