Brugere/medarbejdere

Når du starter som medarbejder på Gentofte Håndarbejdsværksted bliver du tilknyttet et af de fem værksteder, hvor du bliver oplært i de arbejdsopgaver der er.
Personalet på dit værksted er din kontaktperson og i laver sammen din indsatsplan. I indsatsplanen står ønsker og mål for det du gerne vil arbejde med og det er ud fra den i sammen planlægger og tilrettelægger det daglige arbejde.

Når man arbejder på en arbejdsplads, som Gentofte Håndarbejdsværksted, er arbejdsfællesskabet vigtigt. Selvom det er en lille arbejdsplads, hvor vi kender hinanden, er vi også forskellige personer.

Vi vil gerne have en god arbejdsplads, hvor  alle er glade for, at arbejde. Derfor har brugerbestyrelsen lavet en politik for Den gode arbejdsplads.

Klik på link og læs nærmere om retningslinjerne: Den gode arbejdsplads

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf.: 39 64 29 33
Mobil: 29 13 42 48
Mail: ghv@ghv.dk